Các nhóm học IELTS tháng 11&12/2016

Trong tháng 11&12/2016 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ. Đây là lớp thứ 37, 38 do cá nhân mình trực tiếp hướng dẫn chứ không phải trung tâm gia sư nhé mọi người.  1. Nhóm Pre IELTS – target 6-6.5 (7-10 bạn) Lịch test đầu vào phân lớp và học thử (Free) vào 6h tối thứ Năm 3/11 (Đây… Read more →

Các nhóm IELTS tháng 8/2016

Trong tháng 8/2016 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ. Đây là các lớp thứ 33, 34 do mình trực tiếp hướng dẫn chứ không phải trung tâm gia sư nhé mọi người.  1. Nhóm Pre IELTS – target 6-6.5 (tối đa 10 bạn) Lịch test đầu vào và học thử (Free) vào 6h tối thứ Ba ngày… Read more →

Cambridge IELTS 10 – Bản chất lượng cao – PDF + Audio

Cambridge IELTS 10 contains four authentic IELTS past papers from Cambridge English Language Assessment, providing excellent exam practice. The Student’s Book with answers allows students to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic tests. It contains four complete tests for Academic candidates, plus extra Reading and Writing modules for General Training candidates. An introduction to these… Read more →

Các nhóm IELTS tháng 7/2016

Trong tháng 7/2016 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ 1. Nhóm Pre IELTS – target 6-6.5  Lịch test đầu vào và học thử vào 6h00 tối thứ Tư ngày 27/7 (Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử) Update 19/7/2016:  Đã có 04 bạn đăng ký học thử Số học viên  8-10… Read more →

Đề thi IELTS Speaking 2016 tại Hội đồng Anh

Hiện mình có tài liệu đề thi thật IELTS Speaking từ đầu năm 2016 đến nay.   Dưới đây là 1 vài topic trích trong tài liệu.  A Good Friend(Jan 2016)   A Family You Know (Feb 2016)  A Sport You Would Like to Try  (Mar 2016) A Photograph of You (May 2016) A Childhood Toy (May 2016) A Free-Time Activity  (May 2016)   A Family You Know Describe a family… Read more →