Từ vựng trong task 1 writing và cách sử dụng hiệu quả

Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cấu trúc và từ vựng có thể sử dụng trong writing task 1

Điều quan trọng là bạn cần nắm được sự khác nhau giữa các từ này

 

Nouns Sự tăng lêna rise
an increase
a surge
a growth
a peak
Sự thay đổi liên tục
a fluctuation
a variation
Sự ổn định
a period of stability
a plateau
Sự giảm
a fall
a decrease
a decline
a dip
Verbs to riseto increaseto surge

to grow

to peak

to skyrocket  (tăng rất nhanh)

to fluctuate

to vary

to fall

to decrease

to decline

to dip

to dive

to plunge  (giảm rất nhanh) 

Phrases to show an upward trend
to show a downward trend
to hit the highest point
to hit the lowest point
to reach a peak
to show some fluctuation
to fluctuate wildly
to remain stable
to remain static
to remain unchanged
to stay constant
to reach a plateau
to level off
to flatten out
the highest
the lowest
the second highest
the third highestcompared to 
compared with
relative to
Adverbs sharply
suddenly
rapidly
abruptly
dramatically
significantly
steadily
considerably
markedly
slightly
gently
gradually
wildly
Adjectives sharp
sudden
rapid
abrupt
dramatic
steep
significant
steady
considerable
marked
slight
gentle
gradual

Tuy nhiên, một lời khuyên là bạn không nên cố gắng nhớ tất cả các từ trên. Hãy chọn 1 vài từ mà bạn thích và quan trọng là tự tra lại nghĩa của chúng trong từ điển để có thể chắc chắn 100% về cách sử dụng chúng.

 

Sự khác biệt về ý nghĩa giữa một số từ phổ biến trong IELTS writing

Ví dụ:

1. to plunge

Nghĩa gốc trong từ điển: if a price, rate etc plunges, it suddenly decreases by a large amount

Nhân dây bạn có thể học thêm một câu khác trong từ điển

Oil prices have plunged to a new low. 

 

2. to plummet

 Nghĩa gốc trong từ điển: to suddenly and quickly decrease in value or amount

 Ví dụ cần nhớ: 

Profits plummeted from £49 million to £11 million

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

3 Responses

  1. Dung
    Dung August 7, 2013 at 8:33 am | | Reply

    Cám ơn bạn đã chia sẻ. bạn có thể tiếp tục bài viết đuơcj không? hi

  2. nam khuê
    nam khuê October 5, 2015 at 3:31 pm | | Reply

    rất hữu ích

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply