Article written by admin

4 Responses

  1. Thái
    Thái July 28, 2015 at 6:26 am | | Reply

    Bạn cho mình hỏi là luyện nói trôi chảy có khó lắm không? Mình có luyện nhưng vẫn k đc bạn ah.

  2. Hoan Vu
    Hoan Vu July 4, 2016 at 9:22 pm | | Reply

    Bạn ơicho mình hỏi mình vừa thi speaking hôm 18/6, gặp chủ đề về một điều qtrongj mà bạn quên. Bình thường tả ngừoi hay cảnh thì không sao, mấy topic kiểu này khó quá. Mình hết 1p mà vẫn không nói đk j. Bạn có tip j hay ko share mình với. Cám ơn bạn nhiều. Tháng sau mình chắc suất thi lại để nộp bằng apply rồi :((

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply