Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Các nhóm học IELTS tháng 6&7/2017

Trong tháng 6&7/2017 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ. Đây là lớp thứ 41 và 42 do cá nhân mình trực tiếp hướng dẫn chứ KHÔNG phải trung tâm gia sư nhé mọi người. 1. Nhóm IELTS – target Writing & Speaking 6-6.5  (6-10 bạn)   Update 17/7/2017: Lớp đã có 07 bạn đăng ký chính thức. Lớp… Read more →