Kinh nghiệm học IELTS cho người bận rộn

KINH NGHIỆM HỌC IELTS CHO NGƯỜI BẬN RỘN :D

1 số bạn kêu bận và nói không có thời gian học. Thực tế thì chỉ dành khoảng 15-30p mỗi ngày cũng có thể học được 1 chút gì đó.

Chẳng hạn có 15p mình sẽ có thể làm
1. Đọc 1 bài trên IELTS Simon – chọn bài phù hợp để đọc, có thể chỉ cần đọc 1 đoạn body paragraph trong 1 bài essay hoàn chỉnh và note lại thông tin cần thiết ra vở ghi
2. Viết 1 đoạn body paragraph trong writing – Thời gian viết tầm 10-12p và review lại tầm 3-5p
3. Làm 1 section trong Listening và xem lại các chỗ chưa nghe rõ nếu có- VD section 2
4. Tập nói 1 bài speaking part 2 – thu âm, nghe lại, rồi tiếp tục thu âm đến khi nào trôi chảy và idea rõ ràng hơn.

Nếu có 30p, có thể làm được nhiều thứ hơn, cơ bản là những đầu việc phía trên, nhưng làm chất lượng hơn :D Tra từ điển và đọc thêm các bài báo liên quan, hoặc cũng có thể là review lại bài học của các hôm trước :)

Tổng hợp:  Đinh Thắng 

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply