Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Các nhóm IELTS tháng 03&04/2018

Trong tháng 3&4/2018 mình tiếp tục mở các lớp IELTS sỹ số nhỏ. Đây là lớp thứ 48,49 và 50 do cá nhân mình – Đinh Thắng IELTS –  trực tiếp hướng dẫn chứ KHÔNG phải trung tâm gia sư nhé mọi người.   Hướng dẫn đăng ký học 1. Liên hệ trực tiếp với mình để  . lấy thông tin chi… Read more →