Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITTING] Động từ khuyết thiếu modal verbs

Để đạt điểm tốt trong phần thi viết (6.5-7.0) thì nên cố gắng nắm chắc ngữ pháp, thay vì cố gắng sử dụng các cấu trúc cao siêu. Một số phần kiến thức mà không nhiều bạn để ý đến, trong đó có động từ khuyết thiếu (Modal verbs). 1. WILL -Điều mà bạn sắp sửa làm (intention) In this essay, I… Read more →