Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – GỢI Ý THAY THẾ FIRSTLY VÀ SECONDLY TRONG WRITING

Trong khi viết essay, thay vì việc sử dụng Firstly, Secondly có thể khiến nội dung bài viết của bạn không được đánh giá cao thì bạn có thể cân nhắc sử dụng cụm FROM A/AN …. PERSPECTIVE = XÉT VỀ MẶT ….(GIÁO DỤC/ Y TẾ/…) Cách này khá là dễ áp dụng. Ngoài ra, nó còn giúp brainstorm idea… Read more →