Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – MỘT SỐ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC & KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC DỄ GÂY NHẦM LẪN.

-Các danh từ trừu tượng như experience, education, understanding, time, v.v… sẽ dùng theo số ít hay số nhiều? -Có thể nói A KNOWLEDGE hay nói AN EDUCATION không? Nếu nắm rõ cách dùng sẽ giúp tránh mất điểm trong Writing và Speaking –> highly recommend cho các bạn target 7+ Bạn nào chưa rõ thì có thể xem phần… Read more →