[IELTS WRITING] – MỘT SỐ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC & KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC DỄ GÂY NHẦM LẪN.

-Các danh từ trừu tượng như experience, education, understanding, time, v.v… sẽ dùng theo số ít hay số nhiều?

-Có thể nói A KNOWLEDGE hay nói AN EDUCATION không?

Nếu nắm rõ cách dùng sẽ giúp tránh mất điểm trong Writing và Speaking –> highly recommend cho các bạn target 7+

Bạn nào chưa rõ thì có thể xem phần dưới đây

————————————————————————
1. EXPERIENCE 
- COUNTABLE: I had wonderful/great experiences when I was studying at Brighton University. 
Ở đây experience có thể hiểu là trải nghiệm :D 
- UNCOUNTABLE: If a person wants to survive in the workplace, work experience is what they should have 
Ở đây experience có thể hiểu là kinh nghiệm (làm việc) :D

——————————————————————————-
2. EDUCATION 
- UNCOUNTABLE: The government should spend more on key areas including education and health care. 
Education trong trường hợp này có thể hiểu là nền giáo dục nói chung 
- COUNTABLE: 
He had an expensive education at a prestigious university in the UK. 
Education trong trường hợp này có thể hiểu là một khóa học/chương trình đào tạo.

————————————————
3. TIME
- COUNTABLE 1: Like many of my friends, I had a great time in England. 
Trong trường hợp này TIME có thể hiểu là một quãng thời gian cụ thể

- COUNTABLE 2: At times, the restaurant can get really busy. 
Trong trường hợp này TIME có thể hiểu là thời điểm. 
- UNCOUNTABLE: Children need to develop the ability to manage time effectively
Trong trường hợp này TIME là thời gian nói chung

——————————————————————————–
4. KNOWLEDGE
- COUNTABLE: A detailed/basic knowledge of football is an important requirement for anyone who wants to manage the company. 
Knowledge ở đây có thể hiểu là sự hiểu biết về 1 lĩnh vực cụ thể
- UNCOUNTABLE: Gaining knowledge is important for children
Knowledge trong trường hợp này là kiến thức nói chung

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply