Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – Một số cách diễn đạt việc học tốt/đạt điểm cao ở trường

Mình thấy vẫn có nhiều bạn lúc nói về việc học tốt/điểm cao ở trường thì chỉ nói là study well/better hoặc get high(er) scores. Mình gợi ý một số cách khác nhé  1. to attain better academic results 2. to improve their academic performance  3. to gain high-achieving academic results  4. to achieve good grades at school  5. to… Read more →