[IELTS WRITING] – Một số cách diễn đạt việc học tốt/đạt điểm cao ở trường

Mình thấy vẫn có nhiều bạn lúc nói về việc học tốt/điểm cao ở trường thì chỉ nói là study well/better hoặc get high(er) scores. Mình gợi ý một số cách khác nhé :D

1. to attain better academic results

2. to improve their academic performance 

3. to gain high-achieving academic results 

4. to achieve good grades at school 

5. to achieve school/academic success

6. to achieve better academic outcomes

7. to thrive at school ~ to become very successful at school

8. to be academically successful

9. to make significant academic progress

Vậy “học sinh đạt điểm cao” thì có thể diễn đạt thế nào? Thay vì nói ‘students who get high scores’ có thể nói 

HIGH-PERFORMING STUDENTS hoặc TOP STUDENTS

 Ví dụ:

Only high-performing students can secure their places at Oxford University 

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply