Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – Một số cách sử dụng từ SENSE

Dưới đây là một vài cách viết câu sử dụng từ SENSE mình mới soạn được. Bạn nào thấy có ích thì có thể share hoặc để lại comment nhé  Như vậy mình có động lực để tiếp tục update và chia sẻ tài liệu  SENSE là một từ được sử dụng rất nhiều trong văn học thuật. Cá nhân mình… Read more →