Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITTING] Một số cách paraphrase part 2

Hôm nay, mình sẽ tiếp tục Part 2 của phần “Một số cách paraphrase trong IELTS WRITTING nhé! 5 Thay thế cho affect one’s health Nhiều bạn khi diễn đạt việc gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe thường dùng “have a negative impact on people’s health” hoặc đơn giản hơn là “affect people’s health”. Sau đây mình chia sẻ 2… Read more →

[IELTS WRITTING] Động từ khuyết thiếu modal verbs

Để đạt điểm tốt trong phần thi viết (6.5-7.0) thì nên cố gắng nắm chắc ngữ pháp, thay vì cố gắng sử dụng các cấu trúc cao siêu. Một số phần kiến thức mà không nhiều bạn để ý đến, trong đó có động từ khuyết thiếu (Modal verbs). 1. WILL -Điều mà bạn sắp sửa làm (intention) In this essay, I… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số từ thay thế phổ biến

Mục đích: Tránh việc phải lặp đi lặp lại từ trong lúc viết 1. CHILDREN Từ thay thế: – (Primary/Primary) Schoolchildren The government should ban advertising aimed at primary schoolchildren – Pupils = Học sinh của một trường học cụ thể. Có thể dùng làm ví dụ. A primary school in London started to provide free meals for its pupils… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số gợi ý cách viết topic sentence

Topic Sentence là câu tóm lược ý chính của đoạn văn. Khi viết câu này cần/nên đảm bảo các tiêu chí: Ngắn gọn – Tổng quát ý – Rõ ràng. Ví dụ 1 paragraph về lợi ích của việc trẻ em chơi thể thao. Có thể viết topic sentence theo một số cách như sau: 1. Bắt đầu câu với Chủ thể… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong Ielts Writting task 2

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhau VÍ DỤ 01 CÂU GỐC “The government should create more… Read more →

[IELTS WRITTING] Paraphrase trong IELTS Writting

Paraphrase – diễn đạt lại câu nhưng ý chính không đổi là 1 kỹ năng rất quan trọng trong lúc viết và các bạn học sinh của mình thường gặp khó khăn với kỹ năng này Ví dụ Many women are choosing to have children when they are older Có 1 số cách có thể paraphrase câu trên như sau 1…. Read more →

[IELTS WRITTING] Một vài cách paraphrase đơn giản sử dụng từ WITH

[IELTS WRITING] – Một vài cách paraphrase đơn giản sử dụng từ WITH Các câu gốc  1. Because there are many online shops these days, consumers are often tempted to buy items that they do not genuinely need 2. As the Internet is becoming increasingly popular, it has become easier than ever for people to communicate with each other 3…. Read more →

[IELTS WRITING] Cách diễn đạt cho chủ đề kinh tế

[IELTS WRITING] Một bạn lớp online hỏi mình về các cách diễn đạt cho “nền kinh tế phát triển, thịnh vượng v.v…”, mình gợi ý một số cách diễn đạt sau nhé 1. result in faster economic growth  Ví dụ: More employment opportunities result in faster economic growth 2. lead to the economic development of a nation 3. contribute to… Read more →