Archives by date

You are browsing the site archives by date.

MỘT SỐ CÁCH ĐA DẠNG HÓA CÂU

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhauCÂU GỐC = We should recycle regularly in order to… Read more →