Archives by date

You are browsing the site archives by date.

LỖI SAI THƯỜNG THẤY KHI VIẾT ESSAY DẠNG AGREE/DISAGREE

Mình đánh giá đây là lỗi sai nặng, vì nó ảnh hưởng đến việc người đọc hiểu thông tin bạn muốn truyền đạt. Đó là viết không thống nhất giữa mở bài và các câu topic sentence của 2 body paragraph bên dưới. Ví dụ Some people believe video games are harmless and even educational. Do you agree or disagree? … Read more →