Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Boost your vocabulary 13 – Cambridge IELTS

Xin chào mọi người, sau một thời gian biên soạn, chỉnh sửa, hiện tại mình và các bạn trong nhóm đã hoàn thành cuốn sách BOOST YOUR VOCABULARY – CAMBRIDGE IELTS 13. *** Bản preview https://drive.google.com/file/d/1vqePl1GW9KzNsnQW5GsTMydBn6EDjlNA/view ————————————————   Chắc các bạn cũng hiểu, để hoàn thành một cuốn Boost Your Vocabulary, nhóm đã dành khá nhiều thời gian và công… Read more →