Cách dùng cấu trúc câu IN A WAY THAT

Một mẫu câu tuy đơn giản nhưng khá hay và có tính ứng dụng cao mà mọi người có thể dùng trong writing/speaking
… IN A WAY THAT…

VÍ DỤ 1- Many people eat things like red meat, high-fat foods,etc
Có thể viết lại như sau:
Many people eat IN A WAY THAT is harmful to their health :D

VÍ DỤ 2- People should protect the environment
-> People should live IN A WAY THAT is kinder to the environment :D :D

————————–
Bây giờ hãy thử với câu này 
Students should use a learning method that is suitable for them
-> Bạn nào viết lại dùng IN A WAY thử xem :D

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply