Archives by date

You are browsing the site archives by date.

CÁC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI HỌC LISTENING

1. CẢI THIỆN TỪ VỰNG  Từ vựng cho Listening thì cũng rất nhiều. Tuy nhiên, thực tế là không cần học quá nhiều từ vựng cho listening mà cứ tập trung học từ cho reading, tự nhiên sẽ thấy biết được nhiều từ hơn và hiểu được nhiều hơn khi làm bài listening. Tất nhiên, cũng phải nói là có… Read more →