Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITTING] Một số gợi ý cách viết topic sentence

Topic Sentence là câu tóm lược ý chính của đoạn văn. Khi viết câu này cần/nên đảm bảo các tiêu chí: Ngắn gọn – Tổng quát ý – Rõ ràng. Ví dụ 1 paragraph về lợi ích của việc trẻ em chơi thể thao. Có thể viết topic sentence theo một số cách như sau: 1. Bắt đầu câu với Chủ thể… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong Ielts Writting task 2

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhau VÍ DỤ 01 CÂU GỐC “The government should create more… Read more →

[IELTS WRITTING] Paraphrase trong IELTS Writting

Paraphrase – diễn đạt lại câu nhưng ý chính không đổi là 1 kỹ năng rất quan trọng trong lúc viết và các bạn học sinh của mình thường gặp khó khăn với kỹ năng này Ví dụ Many women are choosing to have children when they are older Có 1 số cách có thể paraphrase câu trên như sau 1…. Read more →

[IELTS WRITTING] Một vài cách paraphrase đơn giản sử dụng từ WITH

[IELTS WRITING] – Một vài cách paraphrase đơn giản sử dụng từ WITH Các câu gốc  1. Because there are many online shops these days, consumers are often tempted to buy items that they do not genuinely need 2. As the Internet is becoming increasingly popular, it has become easier than ever for people to communicate with each other 3…. Read more →

[IELTS WRITING] Cách diễn đạt cho chủ đề kinh tế

[IELTS WRITING] Một bạn lớp online hỏi mình về các cách diễn đạt cho “nền kinh tế phát triển, thịnh vượng v.v…”, mình gợi ý một số cách diễn đạt sau nhé 1. result in faster economic growth  Ví dụ: More employment opportunities result in faster economic growth 2. lead to the economic development of a nation 3. contribute to… Read more →

Các nhóm IELTS tháng 03&04/2018

Trong tháng 3&4/2018 mình tiếp tục mở các lớp IELTS sỹ số nhỏ. Đây là lớp thứ 48,49 và 50 do cá nhân mình – Đinh Thắng IELTS –  trực tiếp hướng dẫn chứ KHÔNG phải trung tâm gia sư nhé mọi người.   Hướng dẫn đăng ký học 1. Liên hệ trực tiếp với mình để  . lấy thông tin chi… Read more →