Khóa học

Các khóa học IELTS theo nhóm từ 2-6 người mở hàng tháng phù hợp các bạn có target từ 5.0 đến 6.5

Các nhóm IELTS tháng 7/2015

Trong tháng 7/2015 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ 1. Nhóm Pre IELTS học buổi sáng – target 6-6.5  Lịch test đầu vào và học thử vào 9h00 sáng thứ Năm ngày 2/7 (Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử) Update 4/7/2014: Nhóm đã đủ học viên và không nhận thêm … Read more →

Các nhóm IELTS tháng 3/2015

Trong tháng 3/2015 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ  1. Nhóm Pre IELTS học buổi tối |Mục tiêu 6-6.5 Lịch test đầu vào và học thử vào 3h chiều thứ Bảy ngày 21/3/2015 (Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử) Update 16/3/2014: Nhóm đã có 06 bạn đăng ký học thử. … Read more →

Các nhóm IELTS tháng 11/2014

Trong tháng 11/2014 mình tiếp tục mở các nhóm IELTS sau  1. Nhóm Pre IELTS học buổi tối (2 buổi/ tuần)   Học thử buổi đầu tiên vào 13h30 chiều thứ Bảy (15/11) –  Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử Update 17/11/2014: Nhóm đã đủ người và không nhận thêm… Read more →

Các nhóm IELTS tháng 10/2014

Trong tháng 10/2014 mình tiếp tục mở các nhóm IELTS  sau  1. Nhóm Pre IELTS học buổi sáng (2 buổi/ tuần)   Nhóm đã học được 2 buổi chính thức và đã có 05 bạn (vẫn còn 02 suất). Bạn nào vẫn muốn đăng ký học thử thì alo mình để mình sắp xếp học thử nhé. Lịch học vào sáng… Read more →