Listening

Các tips hay về IELTS Listening được biên soạn và tổng hợp (gồm cả tips của examiner)

Phương pháp luyện nghe tiếng Anh qua các kênh truyền hình nổi tiếng

Phương pháp luyện nghe tiếng Anh qua các kênh truyền hình nổi tiếng

Một vài kênh tiếng Anh nổi tiếng mà các bạn đã biết như BBC, CNN, Australia Network. Nhưng nên nghe thế nào cho hiệu quả? Với mình thì trang video của CNN là một nơi khá tốt để luyện nghe tiếng Anh. Có điều đây là giọng Mỹ nên mọi người sẽ có thể thấy 1 số âm phát âm… Read more →