Reading

CHÚ Ý KHI ĐỌC SÁCH BOOST YOUR VOCABULARY – CAMBRIDGE IELTS

Lúc đầu mình nghĩ là phải làm test xong mới đọc sách này. Tuy nhiên sau đó trong những lần mình lười làm test  thì phát hiện ra là khi cầm cuốn Boost your vocabulary đọc chay thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Nói cách khác là đọc chay xong 2 cuốn Boost your vocabulary mà không cần làm… Read more →

Tips làm bài thi Reading – chia sẻ bởi cựu IELTS examiner

Một vài tips làm bài thi IELTS Reading mà mình đọc được trên 1 số website về IELTS của các ex – IELTS examiner (cựu giám khảo IELTS) chia sẻ.  Không nên đọc cả đoạn passage. Hãy đi thẳng vào câu hỏi, trừ khi vốn từ của bạn thật tốt  Các câu hỏi về match heading có thể ưu tiên… Read more →