Uncategorized

[IELTS WRITING] Cách diễn đạt việc học tốt/điểm cao ở trường

Mình thấy vẫn có nhiều bạn lúc nói về việc học tốt/điểm cao ở trước thì chỉ nói là study well/better hoặc get high(er) scores. Mình gợi ý một số cách khác nhé  1. to attain better academic results 2. to improve their academic performance 3. to gain high-achieving academic results 4. to achieve good grades at school 5. to… Read more →

Cách dùng cấu trúc câu IN A WAY THAT

Một mẫu câu tuy đơn giản nhưng khá hay và có tính ứng dụng cao mà mọi người có thể dùng trong writing/speaking … IN A WAY THAT… VÍ DỤ 1- Many people eat things like red meat, high-fat foods,etc Có thể viết lại như sau: Many people eat IN A WAY THAT is harmful to their health  VÍ DỤ… Read more →

[IELTS WRITING] VIẾT LẠI CÂU DIỄN ĐẠT YẾU TỐ “LIÊN QUAN” (RELATED TO)

Viết lại câu diễn đạt yếu tố “liên quan” = “related to” Câu gốc There are social and health problems related to the use of mobile phones Có thể sử dụng 2 cách sau CÁCH 1 Associated with  There are social and health problems ASSOCIATED WITH the use of mobile phones  CÁCH 2 Drawbacks involved in V-ing There are several… Read more →

MỘT SỐ CÁCH ĐA DẠNG HÓA CÂU

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhauCÂU GỐC = We should recycle regularly in order to… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số cách paraphrase part 2

Hôm nay, mình sẽ tiếp tục Part 2 của phần “Một số cách paraphrase trong IELTS WRITTING nhé! 5 Thay thế cho affect one’s health Nhiều bạn khi diễn đạt việc gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe thường dùng “have a negative impact on people’s health” hoặc đơn giản hơn là “affect people’s health”. Sau đây mình chia sẻ 2… Read more →