Writing Task 1

VIẾT CÂU SỬ DỤNG NOUN PHRASE

Ví dụ chúng ta cần diễn đạt câu sau Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều người không có bằng cấp khó có thể tìm được công việc tốt. BƯỚC 1 Viết câu trên sử dụng các mệnh đề phụ WHICH và WHO  The labour market is becoming increasingly competitive, which causes many people who do not… Read more →

Tài liệu IELTS Writing – Đề thi thật IELTS

Hôm nay mình muốn giới thiệu bộ tài liệu IELTS writing của Hội đồng Anh bao gồm 1. Hướng dẫn viết IELTS writing 2. Các chú ý cho phần IELTS writing  3. Model essay – bài luận mẫu do examiner viết (cả task 1 và task 2)  Vì là tài liệu của BC nên mọi người có thể hoàn toàn… Read more →

Chữa essay IELTS qua mạng

Mình hiện tại đang nhận chữa essay IELTS qua mạng.  Mỗi bài essay sẽ được mình chữa về các điểm sau:  1. Chữa về ý: phần này quan trọng nhất vì 1 bài essay có thành công hay không phụ thuộc vào việc nó có truyền tải cho người đọc thông điệp đúng theo yêu cầu đầu bài hay không. Thông… Read more →

Từ vựng trong task 1 writing và cách sử dụng hiệu quả

Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cấu trúc và từ vựng có thể sử dụng trong writing task 1 Điều quan trọng là bạn cần nắm được sự khác nhau giữa các từ này   Nouns Sự tăng lêna rise an increase a surge a growth a peak Sự thay đổi liên tục a fluctuation a variation Sự… Read more →