[IELTS WRITING] – MỘT SỐ CÁCH PARAPHRASE VỚI WITH

Ở bài post trước mình có nhắc đến việc bắt đầu câu bằng WITH. Hôm nay mình nói kỹ hơn về một số cách paraphrase câu đơn giản sử dụng từ này, kèm theo câu để luyện tập luôn nhé. 1. Cấu trúc WITH + Noun phrase,SVO Câu gốc: There are many online shops these days, so consumers are often… Read more →

[IELTS WRITING] – GỢI Ý THAY THẾ FIRSTLY VÀ SECONDLY TRONG WRITING

Trong khi viết essay, thay vì việc sử dụng Firstly, Secondly có thể khiến nội dung bài viết của bạn không được đánh giá cao thì bạn có thể cân nhắc sử dụng cụm FROM A/AN …. PERSPECTIVE = XÉT VỀ MẶT ….(GIÁO DỤC/ Y TẾ/…) Cách này khá là dễ áp dụng. Ngoài ra, nó còn giúp brainstorm idea… Read more →

[IELTS WRITING] – VIẾT CÂU MANG Ý PHỦ ĐỊNH

Mọi người có thể tham khảo một số cách khá đơn giản để diễn đạt câu mang ý phủ định trong IELTS writing CÁCH 1. Sử dụng từ NOTHING (có thể kèm little phía trước) Thay vì viết: Some people argue that the government cannot do anything to change young people’s eating habits.   Có thể viết: —It is argued that… Read more →

[IELTS WRITTING] XỬ LÝ ĐỘ DÀI CÂU TRONG LÚC VIẾT

Trong lúc viết, mình thường chú ý đến việc viết càng ít từ càng tốt trong khi vẫn diễn đạt được 1 lượng ý tương đương. Chẳng hạn 1 bạn học sinh viết như sau 1. Many companies are using large amounts of pesticides each year. 2. People should try to force the government to deal with this by introducing a… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số cách paraphrase part 2

Hôm nay, mình sẽ tiếp tục Part 2 của phần “Một số cách paraphrase trong IELTS WRITTING nhé! 5 Thay thế cho affect one’s health Nhiều bạn khi diễn đạt việc gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe thường dùng “have a negative impact on people’s health” hoặc đơn giản hơn là “affect people’s health”. Sau đây mình chia sẻ 2… Read more →

[IELTS WRITTING] Động từ khuyết thiếu modal verbs

Để đạt điểm tốt trong phần thi viết (6.5-7.0) thì nên cố gắng nắm chắc ngữ pháp, thay vì cố gắng sử dụng các cấu trúc cao siêu. Một số phần kiến thức mà không nhiều bạn để ý đến, trong đó có động từ khuyết thiếu (Modal verbs). 1. WILL -Điều mà bạn sắp sửa làm (intention) In this essay, I… Read more →

[IELTS WRITTING] Một số từ thay thế phổ biến

Mục đích: Tránh việc phải lặp đi lặp lại từ trong lúc viết 1. CHILDREN Từ thay thế: – (Primary/Primary) Schoolchildren The government should ban advertising aimed at primary schoolchildren – Pupils = Học sinh của một trường học cụ thể. Có thể dùng làm ví dụ. A primary school in London started to provide free meals for its pupils… Read more →