Các nhóm IELTS tháng 7/2015

Trong tháng 7/2015 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ 1. Nhóm Pre IELTS học buổi sáng – target 6-6.5  Lịch test đầu vào và học thử vào 9h00 sáng thứ Năm ngày 2/7 (Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử) Update 4/7/2014: Nhóm đã đủ học viên và không nhận thêm … Read more →

Các nhóm IELTS tháng 3/2015

Trong tháng 3/2015 mình tiếp tục mở các lớp IELTS nhóm nhỏ  1. Nhóm Pre IELTS học buổi tối |Mục tiêu 6-6.5 Lịch test đầu vào và học thử vào 3h chiều thứ Bảy ngày 21/3/2015 (Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử) Update 16/3/2014: Nhóm đã có 06 bạn đăng ký học thử. … Read more →

Các nhóm IELTS tháng 11/2014

Trong tháng 11/2014 mình tiếp tục mở các nhóm IELTS sau  1. Nhóm Pre IELTS học buổi tối (2 buổi/ tuần)   Học thử buổi đầu tiên vào 13h30 chiều thứ Bảy (15/11) –  Đây chỉ là lịch học thử, lịch học chính thức sẽ thống nhất sau buổi học thử Update 17/11/2014: Nhóm đã đủ người và không nhận thêm… Read more →