IELTS Speaking - Mark Allen

IELTS Speaking – Mark Allen – high-quality PDF (133MB)

Mark Allen là một  IELTS examiner . Cuốn IELTS Speaking này của Mark Allen có 40 topics, xoay quanh các chủ đề thường gặp trong IELTS (Places, Outdoor activities, film, Human, advertisement, …). Trong mỗi topic, ông đều đưa ra các câu trả lời sẵn (full response) cùng phần audio để thí sinh tham khảo ngữ điệu và cách phát… Read more →

Cambridge IELTS 8 (high-quality) with Answers and 2 audio CDs

Cambridge IELTS 8 (high-quality) with Answers and 2 audio CDs

Cambridge IELTS 8 contains four authentic IELTS papers from Cambridge ESOL, providing excellent exam practice. This Self-study Pack provides students with everything they need in order to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material prepared by Cambridge ESOL. The Student’s Book with answers contains four complete tests for Academic candidates, plus extra Reading and… Read more →

Các nhóm học năm 2012

Thông tin về nhóm thứ 1: Tháng 8- tháng 11/2012 -04 người Các bạn học  đều là những người mới bắt đầu IELTS (trình độ khoảng 4.0-5.0) Sau 03 tháng luyện tập, trình độ IELTS của các bạn đã tương đương với 5.5 đến 6.0. Thông tin về nhóm thứ 2: Tháng 8- tháng 11/2012- 06 người Trình độ ban đầu 5.0-6.0… Read more →